เราชนะ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ใช้จ่ายแบบไร้เงินสด

เราชนะ เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางรัฐบาลทำออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้เงินช่วยเหลือคนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท ซึ่งกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้จะประกอบไปด้วย
– กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– กลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
– กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

เราชนะ ใช้จ่ายแบบไร้เงินสด

เราชนะ โครงการกระตุ้นสู่สังคมไร้เงินสด

โครงการ “เราชนะ” นอกจากทำมาเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยแล้ว ยังถือว่าเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดหรือสังคมไร้เงินสดในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนนั้น จะไม่ได้ให้เป็นเงินสด แต่จะให้ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ลงในโทรศัพท์มือถือด้วยเพื่อใช้ในการรับสิทธิดังกล่าว ซึ่งจะคล้าย ๆ กับโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ผู้รับสิทธิจะต้องใช้ แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในการจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยรัฐบาลจะออกให้ครึ่งหนึ่งและผู้ใช้สิทธิออกครึ่งหนึ่ง แต่สำหรับโครงการ “เราชนะ” ทางรัฐบาลจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

เราชนะ ใช้จ่ายแบบไร้เงินสด

และนอกจากนี้แล้ว โครงการ “เราชนะ” ยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จ่ายค่าบริการขนส่ง ค่าเดินทางได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็น แท็กซี่ รถตู้ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น โดยผู้ประกอบการดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและติดตั้งแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ด้วย เป็นการดึงกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น เป็นผลดีแก่ประชาชนผู้ใช้สิทธิจะได้มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือเป็นการกระตุ้นให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดแบบเต็มรูปแบบได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

ท้ายนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ของทางภาครัฐ ที่นอกจากจะทำมาเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นสังคมไร้เงินสดในประเทศไทยอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือระยะสั้น แต่อย่างน้อยก็ทำให้ประชาชนคุ้นเคยกับการจับจ่ายใช้สอย การรับ-เงินจ่ายเงินแบบไม่ต้องใช้เงินสด นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสดแบบเต็มรูปแบบในอนาคต

Share

Contact Us