เกี่ยวกับเรา

สวัสดีครับ
easycashless.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ การใช้จ่ายแบบไม่ต้องใช้เงินสด Cashless

วัตถุประสงค์ที่ทำเว็บไซต์นี้ก็เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเรื่องการเงิน การทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ การใช้จ่ายแบบสังคมไร้เงินสด และให้ทุกคนเห็นว่าการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์และสังคมไร้เงินสดเป็นเรื่องที่ง่าย ๆ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนำวิธีการต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และความสะดวกสบาย ความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน

การนำเสนอและบทความภายในเว็บไซต์ จะเป็นการรวบรวมข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลก ทั้งที่ได้รับรู้มาและจากประสบการณ์ส่วนตัว ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ นำมาถ่ายทอดเขียนในแบบที่เข้าใจง่าย ๆ พร้อมกับเสริมข้อคิดและแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้

Easy Cashless
ใช้จ่ายสะดวกสบาย ไม่ต้องพกเงินสด

Admin
ขอบคุณครับ

ชื่อเว็บไซต์ : easycashless.com
วันที่จัดตั้ง : 14 ธันวาคม 2563
หมวดหมู่ : การเงิน, สังคม, เทคโนโลยี
ขับเคลื่อน : WordPress

Share

Contact Us