ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ easycashless.com เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ การใช้จ่ายแบบไม่ต้องใช้เงินสด Cashless ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า “เว็บไซต์นี้” หมายถึง easycashless.com ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์
ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิเพียงเข้าดูและแสดงความคิดเห็นในกล่องข้อความใต้เนื้อหาที่เตรียมไว้ให้เท่านั้น ไม่นำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้งานเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และผู้ใช้งานตกลงไม่ทำสำเนา, จัดเก็บหรือดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากทางเราหรือผู้ดูแลเว็บไซต์นี้ และคุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการของเว็บไซต์ ดำเนินการใด ๆ ในการรวบรวมข้อมูล ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots), เจาะระบบฐานข้อมูล, แก้ไขดัดแปลงหรือการปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่น ๆ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ
ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์จากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ทางเราไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ควรพิจารณาด้วยวิจารณญาณของท่านเอง ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ที่เกิดความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม และความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ
ภายในเว็บไซต์นี้ อาจมีลิงก์หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง ทั้งความถูกต้องครบถ้วนและความต่อเนื่องเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหา ลิงก์เชื่อมโยงที่ถูกสร้างขึ้นภายในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้นทางเราจึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์อื่น ๆ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
เว็บไซต์เราได้มีการอัปเดตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงรูปแบบและฟังก์ชันการใช้งาน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อกำหนดใดบ้าง

Share

Contact Us