ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับ e-Voucher มูลค่าสูงสุด 7000 บาท

สวัสดีครับ วันนี้ 21 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรกของการเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จำนวน 4 ล้านสิทธิ รับ e-Voucher มูลค่าสูงสุดถึง 7,000 บาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่รัฐบาลทำออกมาเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT (แวต) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ครับ

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

วันและเวลาในการลงทะเบียน โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
เริ่มลงทะเบียนวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. จนกว่าจะครบ 4ล้าน สิทธิ

เงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สำหรับประชาชน
– เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
– มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
– สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3

ช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิจากโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
– ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
– ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” พร้อมผูก G-Wallet (กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ / มาตรการรัฐที่ใช้แอปพลิเคชัน เป๋าตัง)

สิทธิที่ได้รับจากโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
ผู้มีสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องใช้จ่ายหรือชำระเงินผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในการซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

จากนั้นจึงจะได้รับ e-Voucher มูลค่าสูงสุดถึง 7,000 บาท ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ซึ่งเงื่อนไขการใช้จ่ายและมูลค่าที่จะได้รับคืนนั้นมีรายละเอียดดังนี้

– ยอดค่าใช้จ่าย 40,000 บาทแรก รับ e-Voucher คืน 10% สูงสุด 4,000 บาท
– ยอดค่าใช้จ่าย 40,001 ถึง 60,000 บาท รับ e-Voucher คืน 15% สูงสุด 3,000 บาท
ดังนั้นหากมียอดค่าใช้จ่ายรวม 60,000 บาท ก็จะได้รับ e-Voucher รวมมูลค่า 7,000 บาท

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

* วงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ช่องทางการรับสิทธิจากโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
การรับสิทธิจากโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นั้น จะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Voucher ผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และสามารถนำไปใช้จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการด้วย e -Voucher กับห้างร้านที่เข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ทั้งนี้สำหรับโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะไม่ได้ให้เป็นเงินสด แต่จะให้เป็น e-Voucher ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เอาไว้ใช้จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ลงในโทรศัพท์มือถือด้วยเพื่อใช้ในการรับสิทธิดังกล่าว (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการ / มาตรการรัฐที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง)

ระยะเวลาในการใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
– ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เวลา 06:00-23:00 น.

กระแสตอบรับ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นั้น ถึงแม้จะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมถึง 4 ล้านสิทธิ แต่ถ้าเทียบกับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ก็ถือว่าน้อยกว่ากันหลายเท่าตัว หลังจากที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. มาจนถึงขณะนี้ มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 3.7 ล้าน (สิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00น.) ลงทะเบียนเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 หมื่นกว่าคน ^_^

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ยิ่งใช้ยิ่งได้ เรียกได้ว่าเป็นโครงการทางเลือกสำหรับคนที่เน้นซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นประจำ ไม่เหมาะกับผู้ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเมื่อเทียบกระแสตอบรับแล้วยังมีน้อยกว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 3 อยู่หลายเท่าตัวเลยครับ

ท้ายนี้ โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” นอกจากจะทำออกมาเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT (แวต) ยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้เร็วขึ้น Cashless Society เนื่องจากใช้ระบบ e-Payment จ่ายแทนเงินสด (แอปพลิเคชัน ถุงเงิน+เป๋าตัง) ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือระยะสั้น แต่อย่างน้อยก็ทำให้ประชาชนคุ้นเคยกับการจับจ่ายใช้สอย การรับเงิน-จ่ายเงินแบบไม่ต้องใช้เงินสด นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสดแบบเต็มรูปแบบในอนาคตครับ

Share

Contact Us