คนละครึ่งเฟส 3 กลับมาพร้อม 31 ล้านสิทธิ เริ่มลงทะเบียนแล้ว

สวัสดีครับ วันนี้ 14 มิถุนายน 2564 เชื่อว่าหลาย ๆ คน เตรียมพร้อมที่จะลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ซึ่งเป็นโครงการที่มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดี จะเปิดมากี่เฟส ยอดผู้ลงทะเบียนก็เต็มด้วยเวลาอันรวดเร็ว จนมาล่าสุดในเฟส 3 ที่กลับมาพร้อมสิทธิ 31 ล้านสิทธิ ครั้งนี้เรียกได้ว่าเยอะกว่าทุกเฟสที่ผ่านมาเลยครับ

คนละครึ่งเฟส 3

วันและเวลาในการลงทะเบียน โครงการคนละครึ่งเฟส 3
เริ่มลงทะเบียน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.

เงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับประชาชน
– มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
– ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
* ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com
– ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

คนละครึ่งเฟส 3

ช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3
– ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
– ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ / มาตรการรัฐที่ใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ได้ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปใช้ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น.

สิทธิที่ได้รับจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3
รับสิทธิเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 2 รอบดังนี้
– รอบที่ 1: 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 (1,500 บาท)
– รอบที่ 2: 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 (1,500 บาท)

ช่องทางการรับเงินจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3
สำหรับโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” จะไม่ได้ให้เป็นเงินสด แต่จะให้ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เอาไว้ใช้จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ลงในโทรศัพท์มือถือด้วยเพื่อใช้ในการรับสิทธิดังกล่าว (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการ / มาตรการรัฐที่ใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง)

คนละครึ่งเฟส 3

ระยะเวลาในการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3
เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
สามารถใช้สิทธิได้ 150 บาท / คน / วัน (รัฐบาลออกให้ 50% หรือสูงสุด 150 บาท / วัน)

กระแสตอบรับ โครงการคนละครึ่งเฟส 3
สำหรับ โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากเฟส1และเฟส2 ที่ทำออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย ถึงแม้ในเฟส 3 จะให้สิทธิผู้เข้าร่วมโครงการมากถึง 31 ล้านสิทธิก็ตาม แต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน มีจำนวนสิทธิคงเหลือเพียง 10 ล้านเท่านั้น (สิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.) ลงทะเบียนเฉลี่ยชั่วโมงละ 3.5 ล้านคน ^_^ เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่มีกระแสตอบรับดีมาก ๆ เลยครับ

คนละครึ่งเฟส 3

ท้ายนี้ โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” นอกจากจะทำออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้เร็วขึ้น Cashless Society เนื่องจากรูปแบบการจ่ายเงิน-รับเงิน ไม่ได้ใช้เงินสดอย่างธนบัตรหรือเหรียญ แต่เน้นการใช้ระบบ e-Payment หรือการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์แทน (แอพพลิเคชั่น ถุงเงิน – เป๋าตัง) ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือระยะสั้น แต่อย่างน้อยก็ทำให้ประชาชนคุ้นเคยกับการจับจ่ายใช้สอย การรับ-เงินจ่ายเงินแบบไม่ต้องใช้เงินสด นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสดแบบเต็มรูปแบบในอนาคตครับ

Share

Contact Us