เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?

เชื่อว่าหลาย ๆ คน อาจจะเคยได้ยินคำว่า “เครดิตบูโร” หรือ “ข้อมูลเครดิต” กันมาพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ไปขอสินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ มักจะมีการพูดถึงเรื่องการขอตรวจสอบเครดิตบูโรอยู่เสมอ ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่า เครดิตบูโร คืออะไร? จากนี้มาดูคำตอบกันเลยครับ

เครดิตบูโร คืออะไร

เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?

เครดิตบูโร (Credit Bureau) คือ ข้อมูลสินเชื่อและประวัติการชำระหนี้ของแต่ละบุคคล เป็นข้อมูลที่ทาง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) National Credit Bureau (NCB) ทำการจัดเก็บและรวบรวม ข้อมูลที่ส่งมาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ

เครดิตบูโร คืออะไร

โดยจะจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลบ่งชี้ถึงตัวตนลูกค้าและข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและประวัติการชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลบ่งชี้
เป็นข้อมูลที่แสดงตัวตนของบุคคลเช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ ที่อยู่ (ข้อมูลที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งกับสถาบันการเงิน)
2.ข้อมูลสินเชื่อ
เป็นข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและประวัติการชำระหนี้เช่น ประเภทและเลขที่บัญชีของสินเชื่อทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ, วงเงินที่ได้รับอนุมัติ, วงเงินที่ใช้ไป, สถานะของบัญชี, ประวัติการผิดนัดชำระ, การค้างชำระหนี้, และวันที่ชำระหนี้ล่าสุด

เครดิตบูโร คืออะไร

ข้อมูลเครดิตบูโร (Credit Bureau) เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลนานแค่ไหน ?

สำหรับข้อมูลสินเชื่อและประวัติการชำระหนี้ของแต่ละบุคคลนั้น สถาบันการเงินต่าง ๆ จะส่งให้กับทาง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ทุก ๆ เดือน ไปจนกว่าสินเชื่อของบุคคลนั้นจะได้รับการชำระเสร็จสิ้น และเมื่อชำระหนี้ครบหมดเรียบร้อยแล้ว บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จะเก็บข้อมูลสินเชื่อและประวัติการชำระหนี้ที่ได้รับจากสถาบันการเงินไว้ในระบบฐานข้อมูลต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ปี แต่หากกรณีที่ลูกค้ามีการผิดนัดชำระและค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน ทางสถาบันการเงินก็จะส่งข้อมูลสินเชื่อคงค้างให้กับทาง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน

ใครสามารถขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร (Credit Bureau) ได้บ้าง?

คนที่สามารถดูข้อมูลเครดิตบูโรได้คือ สถาบันการเงิน และ ผู้ขอสินเชื่อ
สำหรับสถาบันการเงินหากต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร จะต้องมีการทำเอกสารขอความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อในการขอดูรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ และในส่วนของผู้ขอสินเชื่อก็สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของตนเองได้เช่นกัน โดยเตรียมบัตรประชาชนแล้วนำไปตรวจสอบแบบรอรับผลได้เลย ซึ่งมีจุดบริการหลายแห่งด้วยกันเช่น

– ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2
– ห้างเจ-อเวนิว (นวนคร) ชั้น 4 ติดกับสำนักงานประกันสังคม

แต่หากใครไม่สะดวกเดินทางไปขอตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยตนเอง ก็สามารถตรวจเครดิตบูโรออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile, ttb touch, Krungthai NEXT รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตรวจเครดิตบูโร ได้ที่ไหนบ้าง?

เครดิตบูโร คืออะไร

สรุปท้ายนี้ เครดิตบูโร (Credit Bureau) คือ ข้อมูลประวัติการขอสินเชื่อและการชำระหนี้ของแต่ละคน เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงเครดิตทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้คืน ดังนั้นควรมีระเบียบวินัยในการใช้เงิน เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาตามมาในอนาคตนั่นเองครับ

Share

Contact Us