สังคมไร้เงินสด Cashless society คืออะไร?

สังคมไร้เงินสด Cashless society คือสังคมที่ “ไม่ต้องใช้เงินสด” ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งในปัจจุบันสังคมไร้เงินสด Cashless society มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามาก การโอนเงิน การจ่ายเงินชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

สังคมไร้เงินสด Cashless society คืออะไร

อย่างเช่นการซื้อของในตลาดเราสามารถชำระเงินโดยการสแกน QR Code หรือโอนผ่านพร้อมเพย์บนโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นกัน รวมทั้งการซื้อของออนไลน์เราก็สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระด้วยการโอนเงินผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking นอกจากนี้แล้วร้านค้าหรือผู้ประกอบการธุรกิจ E-Commerce อี-คอมเมิร์ซ หลาย ๆ เจ้ามักมีช่องทางการรับเงิน-จ่ายเงินเป็นของตนเองเช่น กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-wallet เอาไว้สำหรับทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างลูกค้าและร้านค้า

สังคมไร้เงินสด Cashless society คืออะไร

ที่ผ่านมาหลาย ๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับการใช้จ่ายแบบไม่ต้องใช้เงินสดกันมาบ้างแล้วเช่น การสแกนจ่ายชำระเงินด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ (แอปฯเป๋าตัง) ซึ่งเป็นโครงการภาครัฐที่ทำออกมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เช่น โครงการคนละครึ่ง, โครงการเราชนะ, โครงการ ม33เรารักกัน

สังคมไร้เงินสด Cashless society คืออะไร

ถ้ามองในมุมของการช่วยเหลือถือว่าเป็นการช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยให้มีรายได้ และช่วยเหลือประชาชนจากความเดือดร้อน แต่ถ้ามองในอีกมุมมองก็คือให้ประชาชนคุ้นเคยกับการใช้จ่ายแบบไม่ต้องใช้เงินสดและช่วยกระตุ้นให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้เร็วขึ้นนั่นเอง และที่สำคัญคือช่วยลดการสัมผัสและส่งต่อเชื้อ (COVID-19) ได้อีกทางหนึ่งด้วย เรียกได้ว่าทั้งสะดวกและปลอดภัยไปพร้อม ๆ กันเลยทีเดียว

Share

Contact Us