สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธี สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน ว่าต้องทำกันอย่างไรบ้าง สำหรับคนที่ทำงานบริษัทหรือมีอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ แล้วไม่มีสลิปเงินเดือน แต่อยากมีบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดหรือบัตรที่ใช้ผ่อนสินค้า ก็สามารถสมัครบัตรอิออนได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ครับ

สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน

สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน ทำอย่างไร?

สลิปเงินเดือน (Payslip) ไม่ว่าจะเป็นแบบคาร์บอนหรือแบบ E-Payslip ล้วนเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันและแสดงรายได้ของพนักงานว่ามีรายได้และได้รับเงินจากบริษัทนั้นจริง ๆ ดังนั้นหากคุณไม่มีสลิปเงินเดือน จำเป็นจะต้องหาเอกสารที่ใช้ยืนยันหรือแสดงรายได้ของคุณเองดังนี้

– กรณีของพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้ “หนังสือรับรองเงินเดือน” โดยสามารถขอได้จากฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายบุคคล โดยหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องมีตราประทับบริษัท พร้อมลายเซ็นรับรองกำกับให้ถูกต้อง ก็สามารถใช้ทดแทนได้เช่นกัน

– กรณีของผู้ที่มีอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถใช้หลักฐานแสดงที่มาของรายได้เช่น รายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน โดยสามารถขอได้จากธนาคารที่ได้ทำการเปิดบัญชีไว้, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของปีล่าสุด, และหลักฐานแสดงที่มาของรายได้อื่น ๆ ก็ได้เช่นกัน

สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน

นอกจากการหาเอกสารทดแทนแล้ว การที่คุณจะสามารถผ่านการอนุมัติบัตรจากอิออนได้นั้น ยังต้องมีเอกสารและเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเข้ามาประกอบด้วย เพื่อให้สามารถผ่านการพิจารณา โดยมีดังต่อไปนี้

สมัครบัตรอิออนใช้เอกสารและมีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร)
– เอกสารยืนยันรายได้เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, รายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของปีล่าสุด
– มีอายุตั้งแต่ 20-65 ปีบริบูรณ์
– มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป

สมัครบัตรอิออนให้ผ่านต้องทำอย่างไร?

นอกจากการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขแล้ว คุณจำเป็นจะต้องวางแผนการเงินและการชำระหนี้คืนให้เหมาะสมดูมีความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้พิจารณาบัตรเห็นว่าคุณมีศักยภาพในการชำระหนี้โดยไม่ก่อให้เกิดหนี้เสียในอนาคตอย่างแน่นอน ซึ่งมีวิธีดังต่อไปนี้

สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน

– เลือกสมัครบัตรอิออนให้เหมาะสมกับรายได้
บัตรอิออนนั้นมีหลากหลายประเภท ควรเลือกสมัครบัตรอิออนให้เหมาะสมกับรายได้ เพื่อให้ผู้พิจารณาเห็นว่าเงื่อนไขบัตรอิออนที่คุณได้เลือกสมัครไว้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้คืน ก็จะช่วยให้การอนุมัติบัตรดังกล่าวง่ายขึ้น

– เลือกใช้บัญชีที่มีรายได้เข้าอย่างสม่ำเสมอ
ในการอนุมัติบัตรนั้น ผู้พิจารณาจะประเมินว่าบัตรอิออนที่คุณได้เลือกสมัครไว้มีความเหมาะสมกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้คืนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนท์ (Statement) จะเป็นตัวชี้วัดรายได้ของคุณที่ดีที่สุด ดังนั้นการเลือกใช้บัญชีที่มีรายได้เข้าอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ผ่านการอนุมัติง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง

– เลือกใช้บัญชีที่มีเงินเก็บออม
นอกจากการมีรายได้อย่างสม่ำเสมอแล้ว การเก็บออมเงินไว้ในบัญชี ก็เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมีระเบียบมีวินัยและมีการวางแผนการเงินที่ดี ยิ่งคุณมีเงินออมมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะสมัครบัตรอิออนผ่านก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการเลือกใช้บัญชีที่มีเงินเก็บออม ก็จะทำให้ผู้พิจารณาบัตรเห็นว่าคุณมีศักยภาพในการชำระหนี้ได้ในอนาคตนั่นเอง

สมัครบัตรอิออนกี่วันรู้ผล?

การสมัครบัตรอิออน หลังจากที่ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสาร ประมาณ 5 ถึง 7 วันทำการ สามารถตรวจสอบผลการพิจารณา ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เบอร์โทร 0-2665-0123 กด 3 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครบัตรอิออน ช่องทางไหนได้บ้าง?

ในปัจจุบันการสมัครบัตรอิออนนั้น มีหลายช่องทางเช่น สำนักงานอิออน AEON ทุกสาขา, สมัครผ่านตัวแทนรับสมัครอิออน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีที่ตั้งอยู่ตามห้างสรรพสินค้าในทุก ๆ จังหวัด

สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือน

และนอกจากนี้แล้วยังมีช่องทางการ สมัครบัตรอิออนออนไลน์ ที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเดินทางออกนอกบ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย และที่สำคัญคือได้สิทธิประโยชน์ในการสมัครมากมายเลยครับ >>> สมัครบัตรอิออนออนไลน์ <<<

Share

Contact Us