สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน ทำได้ไหม?

เชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจมีข้อสงสัยว่า สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน จะสามารถทำได้ไหมและทำอย่างไรให้ผ่านการพิจารณา? โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ หรือแม้กระทั่งพนักงานชั่วคราวที่ทำงานในบริษัทและไม่มีสลิปเงินเดือน (Payslip) จากนี้เรามาดูกันเลยว่าวิธี สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน นั้นทำอย่างไรกันบ้าง?

สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน

สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน ทำได้ไหมและทำอย่างไร?

สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือนหรือไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้
อย่างที่ได้ทราบกันว่า สลิปเงินเดือน (Payslip) ทั้งแบบคาร์บอนหรือแบบ E-Payslip เหล่านี้ล้วนเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันและแสดงรายได้ของพนักงานว่ามีรายได้และได้รับเงินจากบริษัทนั้นจริง ๆ ดังนั้นหากเราไม่มีสลิปเงินเดือน ก็จะต้องหาเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ยืนยันหรือแสดงรายได้ ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามกรณีดังนี้

– กรณีของพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานในบริษัทและไม่ได้รับสลิปเงินเดือน ให้ใช้ “หนังสือรับรองเงินเดือน” ซึ่งสามารถขอได้จากฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบัญชีของบริษัท โดยหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องมีตราประทับบริษัทพร้อมลายเซ็นรับรองกำกับให้ถูกต้อง

สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน

– กรณีของผู้ที่ทำอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ และไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถใช้หลักฐานแสดงที่มาของรายได้เช่น รายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน ของธนาคารที่เราได้เปิดเอาไว้สำหรับรับเงินรายได้, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของปีล่าสุด, และหลักฐานแสดงที่มาของรายได้อื่น ๆ ก็ได้เช่นกันครับ

สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ผ่านต้องทำอย่างไรบ้าง?

นอกจากการหาเอกสารที่ใช้ยืนยันและแสดงรายได้แล้ว การที่เราจะสามารถผ่านการอนุมัติบัตรเครดิตได้นั้น ยังต้องมีเอกสารและเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเข้ามาประกอบด้วย ซึ่งมีดังต่อไปนี้

เอกสารที่ใช้สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร)
– เอกสารยืนยันรายได้เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, รายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของปีล่าสุด

สำหรับรายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนท์ควรเลือกบัญชีที่มีรายได้เข้าอย่างสม่ำเสมอ เพราะว่าในการอนุมัติบัตรนั้น ผู้พิจารณาจะใช้รายได้มาประเมินความเสี่ยงและสามารถในการชำระหนี้คืน ดังนั้นรายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนท์ (Statement) จะเป็นตัวชี้วัดรายได้ของคุณที่ดีที่สุด ควรเลือกใช้บัญชีที่มีรายได้เข้าอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ผ่านการอนุมัติง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง

เงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน
สำหรับเงื่อนไขปกติทั่วไปของผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตนั้นก็คือ ต้องมีรายได้ประจำขั้นต่ำ 15,000บาท และต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ในกรณีที่ไม่ได้ทำงานประจำหรือไม่มีสลิปเงินเดือนเช่น ผู้ที่ทำอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้า หรือทำธุรกิจส่วนตัว ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินก็อาจจะกำหนดรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงขึ้นประมาณ 20,000 บาทขึ้นไป เนื่องจากมีความเสี่ยงของรายได้ ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือนนั่นเองครับ

สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน

ช่องทางการสมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน
ในปัจจุบันการสมัครบัตรเครดิตของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ นั้นมีเปิดให้บริการหลายช่องทางเช่น สำนักงานสาขา, สมัครผ่านตัวแทนรับสมัคร ซึ่งส่วนใหญ่จะมีที่ตั้งอยู่ตามห้างสรรพสินค้าในทุก ๆ จังหวัด และนอกจากนี้แล้ว ยังสามารถสมัครบัตรเครดิตได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ที่ช่วยให้เราไม่ต้องออกนอกบ้าน อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่สำคัญคือได้สิทธิประโยชน์ในการสมัครมากมายเลยครับ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางในการ สมัครบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือน หากใครที่สนใจหรือต้องการสมัครบัตรเครดิต ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ให้ตรงกับเงื่อนไขของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ผ่านการพิจารณาได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วครับ

Share

Contact Us