สมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน ต้องทำอย่างไร?

สำหรับคนที่ทำงานบริษัทหรือมีอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ หรือแม้กระทั่งน้อง ๆ ที่เพิ่งเรียนจบใหม่และทำงานได้ไม่กี่เดือน แล้วอยากมีบัตรเครดิต เอาไว้ใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกสบายเพิ่มความคล่องตัวให้กับชีวิต อาจมีคำถามในใจว่า อยากสมัครบัตรเครดิตให้ผ่านต้องทำอย่างไร? ซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีสมัครบัตรเครดิตให้ผ่านแบบง่าย ๆ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง? จากนี้เรามาดูกันเลยครับ

สมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน

วิธีสมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน ต้องทำอย่างไร?

มีรายได้ประจำ
สำหรับคนที่ทำงานบริษัทหรือมีงานประจำ ควรมีฐานเงินเดือนหรือรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน และมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป แต่ถ้าในกรณีคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ควรมีรายได้หรือเงินเดินบัญชีขั้นต่ำอย่างน้อย 50,000 บาทติดต่อกัน 6 เดือนขึ้นไป ก็สามารถยื่นเพื่อขอพิจารณาได้ นอกจากนี้สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระ ก็สามารถใช้หลักฐานแสดงที่มาของรายได้เช่น รายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของปีล่าสุด, และหลักฐานแสดงที่มาของรายได้อื่น ๆ ก็ได้เช่นกันครับ

มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี
สำหรับคนที่เคยมีบัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, บัตรผ่อนสินค้า หรือเคยกู้เงินกับสถาบันการเงินมาก่อน ควรมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่เคยมีประวัติโดนยึดทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในรายงานข้อมูลเครดิตบูโร โดยทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาบัตรเครดิต แต่สำหรับคนที่ไม่เคยมีประวัติการชำระหนี้มาก่อน ทางธนาคารก็จะใช้ข้อมูลด้านอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาแทน แนะนำให้สมัครบัตรเครดิตกับธนาคารที่คุณใช้เป็นบัญชีเงินเก็บ จะช่วยให้เห็นถึงระเบียบวินัยในการเก็บออมและความสามารถในการชำระหนี้คืนในอนาคตได้เช่นกันครับ

สมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน

เลือกบัตรเครดิตให้เหมาะสมกับรายได้และเงื่อนไข
บัตรเครดิตนั้นมีหลากหลายประเภท ควรเลือกสมัครให้เหมาะสมกับรายได้ เพื่อให้ผู้พิจารณาเห็นว่าเงื่อนไขบัตรเครดิตที่คุณได้เลือกสมัครไว้สอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้คืน ก็จะช่วยให้การอนุมัติบัตรดังกล่าวง่ายขึ้น

เตรียมเอกสารให้พร้อมและครบถ้วน
สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบัตรเครดิตโดยทั่วไปจะมีดังต่อไปนี้
– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาสลิปเงินเดือน 6 เดือน หรือเอกสารที่มาของรายได้
*กรณีของพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้ “หนังสือรับรองเงินเดือน” โดยสามารถขอได้จากฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายบุคคล โดยหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องมีตราประทับบริษัท พร้อมลายเซ็นรับรองกำกับให้ถูกต้อง ก็สามารถใช้ทดแทนได้เช่นกัน
*กรณีของผู้ที่มีอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถใช้หลักฐานแสดงที่มาของรายได้เช่น รายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 3 ถึง 6 เดือน โดยสามารถขอได้จากธนาคารที่ได้ทำการเปิดบัญชีไว้, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของปีล่าสุด, และหลักฐานแสดงที่มาของรายได้อื่น ๆ ก็ได้เช่นกัน
– รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) 6 เดือน

กรอกข้อมูลการสมัครบัตรเครดิตให้ครบถ้วนและถูกต้อง
การกรอกข้อมูลในใบสมัครบัตรเครดิตของแต่ละธนาคารจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ เมื่อมีการเขียนหรือกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ควรอ่านและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยื่นใบสมัคร

สมัครบัตรเครดิตให้ผ่าน

เพราะว่าการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนนั้นสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการติดต่อเช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน, อีเมล หากคุณกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เมื่อทางธนาคารต้องการติดต่อหรือโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็จะทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งอาจทำให้คุณไม่ผ่านการพิจารณาได้ครับ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางในการสมัครบัตรเครดิต หากใครที่สนใจหรือต้องการสมัครบัตรเครดิต ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ให้ตรงกับเงื่อนไขของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ผ่านการพิจารณาได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วครับ

Share

Contact Us