ทำธุรกรรมผ่านแอป Mobile Banking ต้องสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน โดยสถาบันการเงินทุกแห่งจะต้องให้ลูกค้า ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Biometrics) เพื่อความปลอดภัยทางการเงิน เฉพาะคนที่ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking เท่านั้นโดยมีเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ที่ต้องสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน

สแกนใบหน้ายืนยันตัวตน

1. โอนเงิน ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อครั้งขึ้นไป
2. โอนเงินรวมตั้งแต่ 200,000 บาทต่อวันขึ้นไป
3. ปรับเพิ่มวงเงินการทำธุรกรรมต่อวัน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

ดังนั้นสำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Mobile Banking ที่ต้องการโอนเงินครั้งละ 50,000 บาทขึ้นไปหรือโอนเงินรวมตั้งแต่ 200,000 บาทต่อวันขึ้นไป และมีการขอปรับเพิ่มวงเงินโอนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าเพื่อบันทึกข้อมูลใบหน้ากับธนาคาร ซึ่งวิธีการยืนยันตัวตนของแต่ละธนาคารนั้น อาจคล้ายหรือแตกต่างกันออกไปดังนี้

ธนาคารกรุงไทย KTB
ให้นำบัตรประชาชนไปบันทึกข้อมูลยืนยันตัวตนและถ่ายภาพใบหน้า ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือตู้ ATM กรุงไทย สีเทา เมื่อต้องการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT ดังนี้
– โอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/ครั้ง
– ยอดโอนสะสมครบทุก 200,000 บาท / วัน / บัญชี
– ปรับเพิ่มวงเงินโอนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
– เมื่อต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์มือถือ สามารถใช้งานแอปฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

สแกนใบหน้ายืนยันตัวตน

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB
ให้นำบัตรประชาชนไปอัปเดตข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันและถ่ายรูปใบหน้าได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เมื่อทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY
– โอนเงินไปยังบุคคลอื่นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง
– มูลค่ารวมของการโอนเงินทุก ๆ 200,000 บาทภายใน 1 วัน
– ปรับเพิ่มวงเงินโอนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

สแกนใบหน้ายืนยันตัวตน

ธนาคารกสิกรไทย KBANK
สำหรับธนาคารกสิกรไทยได้เก็บใบหน้าของลูกค้าจากการเปิดบัญชี / ทำธุรกรรมกับทางธนาคารอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าส่วนใหญ่สามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใบหน้าใหม่ แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องลงทะเบียนใบหน้าใหม่ โดยนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคารหรือติดต่อสาขา เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS
– โอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
– โอนเงินทุก 200,000 บาท/วัน
– ปรับเพิ่มวงเงิน การทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS

สแกนใบหน้ายืนยันตัวตน

ธนาคารกรุงเทพ BBL
นำบัตรประชาชนไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถ่ายรูปใบหน้าได้ที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เพิ่มยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า เมื่อทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ดังนี้
รายการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นหรือเติมเงินพร้อมเพย์/G-Wallet
– ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/รายการ
– ยอดสะสมต่อวัน ครบทุก 200,000 บาท
– ปรับเพิ่มวงเงินโอนเงิน จ่ายเงิน ผ่านแอป Bualuang-mBanking

สแกนใบหน้ายืนยันตัวตน

ไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบ ทำธุรกรรมการเงินได้หรือไม่?

สำหรับคนที่ต้องทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking แต่ไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าหรืออัปเดตข้อมูลกับทางธนาคาร ก็ยังสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ตามปกติ แต่จะถูกจำกัดการโอนเงินได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท และโอนเงินรวมต่อวันได้ไม่เกิน 2 แสนบาท เท่านั้น

นอกจากนี้แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ไม่ต้องยืนยันตัวตนดังกล่าว สามารถทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้ตามปกติเช่น โอนเงินผ่านสาขา, โอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม

Share

Contact Us