ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM ต้องยืนยันตัวตน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย ยกระดับความปลอดภัย และป้องกันการก่ออาชญากรรมทางการเงินและการหลอกหลวงทางการเงิน โดยกำหนดให้การฝากเงินผ่านตู้ CDM (ตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ) ต้องยืนยันตัวตนก่อนทุกครั้ง

ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM ต้องยืนยันตัวตน

เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทั้งต้นทางและปลายทาง เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนในการทำธุรกรรม ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM ต้องยืนยันตัวตน

สำหรับการแสดงตัวตนของผู้ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ
1. ผู้ฝากเงินใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของตน หมายเลขโทรศัพท์มือถือและรหัส OTP (One-Time Password) ที่ได้รับ โดยมีวงเงินฝากสูงสุด 30,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)

2. ผู้ฝากเงินใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของตน ร่วมกับรหัสส่วนตัว (PIN)โดยมีวงเงินฝากสูงสุด100,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)

ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ปปง. ธปท. และสมาคมธนาคารไทย จะประเมินผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาและเพิ่มช่องทางอื่น ๆ ในการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของธนาคารที่ใช้บริการ

Share

Contact Us